Universiteitsbibliotheek Utrecht

Universiteitsbibliotheek Utrecht, postbus 80124, 3508 TC Utrecht, Heidelberglaan 3, telefoon (030) 253 65 00

Statistieken * Rapportages * Aanwinsten
van Bibliotheeksystemen van de UBU

(Aleph - SFX - Personal Library etc)


     

NAAR: statistieken en rapporten
NAAR: aanwinsten